logo

FX.co ★ През септември износът на Малайзия е нараснал

През септември износът на Малайзия е нараснал

Износът на Малайзия се е увеличил с по-бързи темпове от очакваното през септември, показаха данни на Отдела за статистически данни в сряда.

Износът е нараснал с 13,6% на годишна база до 88,9 милиарда MYR през септември, след 2,9% спад през август. Икономистите очакваха ръст от 5,5%.

Вносът е намалял с 3,6% годишно до 67,0 милиарда MYR през септември, след 6,5% спад през предходния месец. Икономистите прогнозираха спад от 3,8%.

Търговският излишък е възлязъл на 22,0 милиарда MYR през септември, което е над очакваното ниво от 13,9 милиарда MYR.

На месечна база износът се е увеличил с 12,4% през септември, а вносът е нараснал с 1,6%.

Отделни данни от статистическата служба показват, че цените на производителите са спаднали с 3,9% годишно през септември, след 2,8% спад през август.

Цените за минната и добивната промишленост са спаднали най-много с 43,2% годишно през септември. Цените на производството и доставките на електроенергия и газ са спаднали съответно с 1,3% и 0,9%.

На месечна база цените на производителите са спаднали с 0,5% през септември, след 1,0% ръст през предходния месец.

*Публикуваният тук анализ на пазара има за цел да повиши вашата информираност, но не и да даде указания за извършване на сделка
Отидете до списъка със статиите Отворете търговска сметка