logo

FX.co ★ Фабричните поръчки в САЩ скачат малко повече от очакваното през септември

Фабричните поръчки в САЩ скачат малко повече от очакваното през септември

Новите поръчки за американски произведени стоки показват значително увеличение през месец септември, според доклад, публикуван от Министерството на търговията във вторник.

Министерството на търговията заяви, че фабричните поръчки са скочили с 1,1% през септември, след като са се повишили с ревизираните 0,6% през август.

Икономистите очакваха фабричните поръчки да нараснат с 1,0% в сравнение с 0,7% увеличение, първоначално отчетено за предходния месец.

В доклада се посочва, че поръчките за дълготрайни стоки са скочили с 1,9%, докато поръчките за нетрайни стоки са нараснали с 0,3%.

Доставките на промишлени стоки се увеличиха за пети пореден месец, като през септември нараснаха с 0,3 процента след съответния ръст през август.

Междувременно Министерството на търговията заяви, че материалните запаси са практически непроменени през септември, след като са дошли почти непроменени през предходния месец.

Съотношението на запасите към пратките впоследствие намаля до 1,42 през септември от 1,43 през август.

*Публикуваният тук анализ на пазара има за цел да повиши вашата информираност, но не и да даде указания за извършване на сделка
Отидете до списъка със статиите Отворете търговска сметка