logo

FX.co ★ Заетостта в САЩ е скочила повече от очакваното през октомври

Заетостта в САЩ е скочила повече от очакваното през октомври

Заетостта в САЩ се е увеличила с повече от очакваното през месец октомври, според внимателно наблюдаван доклад, публикуван от Министерството на труда в петък.

В доклада се казва, че през октомври заетостта в неселскостопанския сектор е скочила с 638 000 работни места, след като през септември се увеличи с ревизираните 672 000 работни места.

Икономистите очакваха заетостта да се увеличи с 600 000 работни места в сравнение с покачването с 661 000 работни места, първоначално отчетени за предходния месец.

От Министерството на труда също заявиха, че равнището на безработица е спаднало до 6,9% през октомври от 7,9% през септември. Очакваше се равнището на безработица да спадне до 7,7 процента.

*Публикуваният тук анализ на пазара има за цел да повиши вашата информираност, но не и да даде указания за извършване на сделка
Отидете до списъка със статиите Отворете търговска сметка