logo

FX.co ★ Промишленото производство в еврозоната спада за първи път от 5 месеца

Промишленото производство в еврозоната спада за първи път от 5 месеца

Промишленото производство в еврозоната е спаднало за първи път от пет месеца през септември, съобщи Евростат в четвъртък. Промишленото производство е спаднало неочаквано с 0,4% през септември спрямо август, когато е нараснало с 0,6%. Прогнозира се, че производството ще се покачи с 0,7%. Това беше първия спад от април насам.

Сред компонентите производството на трайни потребителски стоки е намаляло с 5,3%, а производството на енергия е спаднало с 1%. Междувременно производството на междинни стоки и нетрайни потребителски стоки е нараснало съответно с 0,5% и 2,1%.

На годишна база спадът в промишленото производство е достигнал 6,8% спрямо спад от 6,7% през август и прогнозата на икономистите от -5,8%.

През септември в ЕС27 промишленото производство е останало изравнено на месечна база, но е намаляло с 5,8% в годишно изрежение.

*Публикуваният тук анализ на пазара има за цел да повиши вашата информираност, но не и да даде указания за извършване на сделка
Отидете до списъка със статиите Отворете търговска сметка