logo

FX.co ★ Потребителските цени в Ирландия продължават да спадат

Потребителските цени в Ирландия продължават да спадат

Потребителските цени в Ирлания са продължили да спадат през октомври, показват данни от Централната статистическа служба в четвъртък.

Потребителските цени са спаднали с 1,5% на годишна база през октомври, след спад от 1,2% през септември.

Цените за комуникация са спаднали със 7,9% годишно през октомври, а цените на облеклото и обувките са намалели с 4,4%.

Цените за обзавеждане, домакинско оборудване и рутинна поддръжка на домакинствата и транспорт са намалели съответно с 4,0 и 4,3 процента.

На месечна база потребителските цени са спаднали с 0,6% през октомври, след спад от 0,4% през предходния месец.

Измерването на инфлацията в ЕС, хармонизираният индекс на потребителските цени или ХИПЦ, е спаднало с 1,5% годишно през октомври, след спад от 1,2% през предходния месец.

На месечна база ХИПЦ е намалял с 0,5% през октомври, след спад от 0,4% през предходния месец.

*Публикуваният тук анализ на пазара има за цел да повиши вашата информираност, но не и да даде указания за извършване на сделка
Отидете до списъка със статиите Отворете търговска сметка