logo

FX.co ★ ผลกำไรสุทธิของไมโครซอฟท์สูงขึ้นช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า

ผลกำไรสุทธิของไมโครซอฟท์สูงขึ้นช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า

ในช่วงนี้ไมโครซอฟท์ได้นำเสนอรายงานผลประกอบการที่ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ของนักวิเคราะห์ไปอย่างมาก กลายเป็นว่าผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของบริษัทดีขึ้นอย่างชัดเจน แม้จะเกิดวิกฤติของเชื้อไวรัสโคโรน่า

อ้างอิงจากผลไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2020 สิ้นสุดในวันที่ 30 เดือนกันยายน ผลกำไรสุทธิของ Microsoft Corp. เพิ่มขึ้น 30% ไปเป็น 13.893 พันล้านดอลลาร์หรือ 1.82 ดอลลาร์ต่อหุ้นในรอบปี รายรับสุทธิในปีที่แล้วอยู่ที่ 10.678 พันล้านดอลลาร์หรือ 1.38 ดอลลาร์ต่อหุ้นตามลำดับ รายรับเพิ่มขึ้น 12% ไปเป็น 37.154 พันล้านดอลลาร์โดยเพิ่มขึ้นจาก 33.055 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากข้อจำกัดด้านการกักกันเป็นส่วนใหญ่ บริการคลาวด์และวิดีโอเกมช่วยเพิ่มรายได้ให้กับ Microsoft มากที่สุด อุปสงค์ในด้านบริการและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงที่มีการแพร่ระบาด ตัวอย่างเช่นรายได้ของแผนก Intelligent Cloud ซึ่งรวมถึง Azure และการผลิตซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์เพิ่มขึ้น 20% ไปเป็น 13 พันล้านดอลลาร์ ทางด้าน More Personal Computing ซึ่งพัฒนาระบบปฏิบัติการ Windows, คอนโซลเกม Xbox และอุปกรณ์ Surface ได้ทำให้บริษัทมีมูลค่าถึง 11.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 6%

ไมโครซอฟท์จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็น 9.5 พันล้านดอลลาร์และซื้อหุ้นคืน (+ 21% เมื่อเทียบรายปี) มูลค่าเงินลงทุนของบริษัทได้เติบโตขึ้นมา 35.3% ไปเป็น 1.59 ล้านล้านดอลลาร์ตั้งแต่ต้นปี

*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้ารวมบทความ Open trading account