logo

FX.co ★ รายงานข้อมูลการค้าประเทศไทยในวันพฤหัสบดี

รายงานข้อมูลการค้าประเทศไทยในวันพฤหัสบดี

ในวันพฤหัสบดีนี้ประเทศไทยจะนำเสนอตัวเลขการนำเข้า การส่งออกและดุลการค้าซึ่งเป็นวันที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ในเดือนสิงหาคม การนำเข้าลดลง 19.68% ในรอบปีและการส่งออกลดลง 7.94% ต่อปี ส่วนการเกินดุลทางการค้าอยู่ที่ 4.35 พันล้านดอลลาร์

ไต้หวันจะพบข้อมูลตัวเลขการว่างงานในเดือนกันยายน อัตราว่างงานในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 3.83%

ฮ่องกงจะนำเสนอตัวเลขของเดือนกันยายนเกี่ยวกับราคาผู้บริโภค อัตราเงินเฟ้อในเดือนสิงหาคมลดลง 0.4% ในรอบปี

*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้ารวมบทความ เปิดบัญชีเทรด