logo

FX.co ★ รายงานจาก IHS Markit - ตัวเลข PMI ด้านผลิตของประเทศเกาหลีใต้เข้าสู่การขยายตัว

รายงานจาก IHS Markit - ตัวเลข PMI ด้านผลิตของประเทศเกาหลีใต้เข้าสู่การขยายตัว

ผลสำรวจล่าสุดจากสถาบัน IHS Markit ได้นำเสนอออกมาในวันจันทร์ว่า ภาคการผลิตของประเทศเกาหลีใต้เพิ่มสู่การขยายตัวในเดือนตุลาคม โดยมีตัวเลข PMI ด้านภาคการผลิตอยู่ที่ 51.2

มันเพิ่มขึ้นจาก 49.8 ในเดือนกันยายน และเคลื่อนตัวอยู่เหนือแนวเส้นแบ่งเขตขึ้นและลงในระดับที่ 50 ซึ่งแยกการขยายตัวออกจากการหดตัวทางเศรษฐกิจ

ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในรอบกว่าเจ็ดปี ขณะที่คำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมกราคม การคาดการณ์ทางธุรกิจเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 9 เดือน

การจ้างงานที่ลดระดับลงอย่างต่อเนื่องได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมของภาคการผลิตในเกาหลีใต้

*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้ารวมบทความ เปิดบัญชีเทรด