logo

FX.co ★ การใช้จ่ายผ่านการค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศนิวซีแลนด์เพิ่ม 8.8% ในเดือนตุลาคม

การใช้จ่ายผ่านการค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศนิวซีแลนด์เพิ่ม 8.8% ในเดือนตุลาคม

สำนักงานสถิติของประเทศนิวซีแลนด์นำเสนอข้อมูลออกมาในวันอังคารว่า มูลค่ารวมของการใช้จ่ายผ่านการค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศนิวซีแลนด์เพิ่ม 8.8% ในเดือนตุลาคม มันเพิ่มขึ้นจาก 5.4% ในเดือนกันยายน

การใช้จ่ายในการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละปีเพิ่ม 8.2% หลังจากเพิ่มขึ้น 7.3% ในเดือนก่อนหน้า การใช้จ่ายในอุตสาหกรรมค้าปลีกหลักเพิ่มเป็น 10.3% ต่อปี

แต่ละอุตสาหกรรมพบกับการเคลื่อนไหวอย่างใน สินค้าคงทนเพิ่มขึ้น 244 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ (17 เปอร์เซ็นต์); วัสดุสิ้นเปลืองเพิ่ม 201 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ (9.5 เปอร์เซ็นต์); เครื่องแต่งกายเพิ่ม 39 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ (13 เปอร์เซ็นต์); อุตสาหกรรมการต้อนรับเพิ่มขึ้น 33 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ (3.0 เปอร์เซ็นต์); ยานยนต์ (ไม่รวมเชื้อเพลิง) เพิ่ม 21 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ (11 เปอร์เซ็นต์) และน้ำมันเชื้อเพลิงลด 65 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ (11 เปอร์เซ็นต์)

มูลค่ารวมของการใช้จ่ายผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงที่ไม่ใช้การค้าปลีกทั้ง 2 ประเภท (บริการและด้านอื่นๆที่ไม่ใช่การค้าปลีก) เพิ่มขึ้น 235 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ (2.9 เปอร์เซ็นต์) เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคมปี 2019

*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้ารวมบทความ เปิดบัญชีเทรด