logo

FX.co ★ ประเทศญี่ปุ่นมีการเกินดุลในบัญชีเดินสะพัดถึง 1,660.2 พันล้านเยน

ประเทศญี่ปุ่นมีการเกินดุลในบัญชีเดินสะพัดถึง 1,660.2 พันล้านเยน

กระทรวงการคลังนำเสนอข้อมูลออกมาในวันอังคารว่า ประเทศญี่ปุ่นมีการเกินดุลในบัญชีเดินสะพัดถึง 1,660.2 พันล้านเยนในเดือนกันยายน ซึ่งเพิ่มขึ้น 4.2% ในรอบปีนี้

มันไม่ตรงกับการคาดการณ์ที่จะมีการเกินดุลมาถึง 1,994.9 พันล้านเยนตามการเกินดุลที่ 2,102.8 พันล้านเยนในเดือนสิงหาคม

การนำเข้าลด 19.2% ในรอบปีนี้ ไปเป็น 5,035,700 ล้านเยน ขณะที่การส่งออกลดไป 4.2% ต่อปีมาอยู่ที่ 5,954.2 พันล้านเยนเนื่องจากมีการเกินดุลทางการค้าถึง 918.4 พันล้านเยน

บัญชีเงินทุนมีการขาดดุลไป 7.0 พันล้านเยน ขณะที่บัญชีการเงินมีการเกินดุลอยู่ที่ 1,912.0 พันล้านเยน

*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้ารวมบทความ เปิดบัญชีเทรด