logo

FX.co ★ GBPAUD M5: รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้น (Bullish Rectangle)

GBPAUD M5: รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้น (Bullish Rectangle)

รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้น (Bullish Rectangle)อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, GBPAUD ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้น (Bullish Rectangle) ออกมา ซึ่งเป็นรูปแบบของความต่อเนื่องในแนวโน้ม รูปแบบนี้จะอยู่ในขอบเขตตามนี้: ขอบเขตด้านล่าง 1.8047 – 1.8047 และ ขอบเขตด้านบน 1.8058 – 1.8058 กรณีที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบนออกไป ตราสารนั้นอาจจะเคลื่อนตัวตามแนวโน้มขาขึ้น
ขอบเตระยะเวลาใน M5 และ M15 อาจจะมีตำแหน่งการเข้าใช้งานที่ผิดพลาดมากยิ่งขึ้น
*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้าแสดงรายชื่อกราฟ ไปที่กราฟ