logo

#AFLT | Giá cổ phiếu của Aeroflot Inc.

#AFLT
Aeroflot
Bán
65.64
Mua
65.64
Mở
65.56(+0.12%)
Phạm vi của ngày
65.14-65.88
24 giờ
+0.36(+0.55%)
7 ngày
+0.80(+1.22%)
30 ngày
-1.36(-2.07%)
52 tuần
54.50-97.74
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark