logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#CCK21
Cocoa, May 2021
Bán
2434
Mua
2434
Mở
(+100.00%)
Phạm vi của ngày
2394-2444
24 giờ
+2(+0.08%)
7 ngày
+2(+0.08%)
30 ngày
+44(+1.81%)
52 tuần
2246-2710
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark