logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#CCN21
Cocoa, Jul 2021
Bán
2386
Mua
2386
Mở
2386(0.00%)
Phạm vi của ngày
2386-2386
24 giờ
-8(-0.34%)
7 ngày
-108(-4.53%)
30 ngày
-26(-1.09%)
52 tuần
2334-2656
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark