logo

#CHMF | Giá cổ phiếu của Severstal Inc.

#CHMF
Severstal
Bán
1826.00
Mua
1826.00
Mở
1738.60(+4.79%)
Phạm vi của ngày
1738.60-1827.00
24 giờ
+68.60(+3.76%)
7 ngày
+22.80(+1.25%)
30 ngày
+318.40(+17.44%)
52 tuần
818.40-1911.20
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark