logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#CTK21
Cotton, May 2021
Bán
87.50
Mua
87.50
Mở
.00(+100.00%)
Phạm vi của ngày
86.31-87.92
24 giờ
-0.28(-0.32%)
7 ngày
-0.28(-0.32%)
30 ngày
+7.84(+8.96%)
52 tuần
69.65-95.48
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark