logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#CTN21
Cotton, Jul 2021
Bán
89.46
Mua
89.46
Mở
90.58(-1.25%)
Phạm vi của ngày
88.48-90.93
24 giờ
+2.03(+2.27%)
7 ngày
+2.80(+3.13%)
30 ngày
+8.54(+9.55%)
52 tuần
72.94-96.11
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark