logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#CTV21
Cotton, Oct 2021
Bán
87.15
Mua
87.15
Mở
88.41(-1.45%)
Phạm vi của ngày
87.01-88.76
24 giờ
-1.26(-1.45%)
7 ngày
+1.68(+1.93%)
30 ngày
+6.93(+7.95%)
52 tuần
75.46-89.18
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark