logo

#FEES | Giá cổ phiếu của FSK EES Inc.

#FEES
FSK EES
Bán
0.2196
Mua
0.2196
Mở
0.2190(+0.27%)
Phạm vi của ngày
0.2185-0.2200
24 giờ
+0.0015(+0.68%)
7 ngày
+0.0039(+1.78%)
30 ngày
+0.0096(+4.37%)
52 tuần
0.1776-0.2321
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark