logo

#GAZP | Giá cổ phiếu của Gazprom Inc.

#GAZP
Gazprom
Bán
252.00
Mua
252.00
Mở
248.79(+1.27%)
Phạm vi của ngày
248.79-252.60
24 giờ
+3.21(+1.27%)
7 ngày
+10.49(+4.16%)
30 ngày
+16.98(+6.74%)
52 tuần
151.90-252.60
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark