logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#GFK21
Futures Feeder Cattle, May 2021
Bán
131.58
Mua
131.58
Mở
130.22(+1.03%)
Phạm vi của ngày
130.04-134.34
24 giờ
+1.34(+1.02%)
7 ngày
-4.26(-3.24%)
30 ngày
-21.10(-16.04%)
52 tuần
128.50-153.44
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark