logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#HEK21
Futures Lean Hog, May 2021
Bán
111.80
Mua
111.80
Mở
111.34(+0.41%)
Phạm vi của ngày
111.50-111.96
24 giờ
+0.56(+0.50%)
7 ngày
+3.22(+2.88%)
30 ngày
+7.84(+7.01%)
52 tuần
76.00-111.96
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark