logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#HEM21
Futures Lean Hog, Jun 2021
Bán
112.88
Mua
112.88
Mở
114.72(-1.63%)
Phạm vi của ngày
112.64-114.72
24 giờ
-1.56(-1.38%)
7 ngày
+5.88(+5.21%)
30 ngày
+5.26(+4.66%)
52 tuần
97.32-114.74
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark