logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#HOK21
Heating Oil, May 2021
Bán
1.920
Mua
1.920
Mở
.000(+100.00%)
Phạm vi của ngày
1.907-1.959
24 giờ
0.000(0.00%)
7 ngày
-0.034(-1.77%)
30 ngày
+0.131(+6.82%)
52 tuần
1.714-1.983
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark