logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#HOM21
Heating Oil, Jun 2021
Bán
2.008
Mua
2.008
Mở
1.993(+0.75%)
Phạm vi của ngày
1.969-2.015
24 giờ
+0.017(+0.85%)
7 ngày
+0.053(+2.64%)
30 ngày
+0.217(+10.81%)
52 tuần
1.720-2.028
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark