logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#JOK21
Orange Juice, May 2021
Bán
107.25
Mua
107.25
Mở
.00(+100.00%)
Phạm vi của ngày
107.25-109.25
24 giờ
-0.25(-0.23%)
7 ngày
-0.25(-0.23%)
30 ngày
-2.75(-2.56%)
52 tuần
107.25-127.00
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark