logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#JON21
Orange Juice, Jul 2021
Bán
114.25
Mua
114.25
Mở
111.50(+2.41%)
Phạm vi của ngày
111.00-114.50
24 giờ
+2.75(+2.41%)
7 ngày
+2.00(+1.75%)
30 ngày
+1.00(+0.88%)
52 tuần
107.75-121.50
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark