logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#KCK21
Coffee, May 2021
Bán
133.75
Mua
133.75
Mở
.00(+100.00%)
Phạm vi của ngày
129.75-134.25
24 giờ
-0.25(-0.19%)
7 ngày
-0.25(-0.19%)
30 ngày
+7.25(+5.42%)
52 tuần
106.50-140.25
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark