logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#KCN21
Coffee, Jul 2021
Bán
153.25
Mua
153.25
Mở
153.50(-0.16%)
Phạm vi của ngày
149.25-154.00
24 giờ
+3.25(+2.12%)
7 ngày
+10.50(+6.85%)
30 ngày
+25.00(+16.31%)
52 tuần
119.75-155.25
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark