logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#KCU21
Coffee, Sep 2021
Bán
155.25
Mua
155.25
Mở
155.50(-0.16%)
Phạm vi của ngày
151.00-155.75
24 giờ
-0.25(-0.16%)
7 ngày
+10.50(+6.76%)
30 ngày
+25.00(+16.10%)
52 tuần
124.25-157.00
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark