logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#LBSK21
Lumber, May 2021
Bán
1677.0
Mua
1677.0
Mở
1663.0(+0.83%)
Phạm vi của ngày
1647.0-1692.5
24 giờ
+80.0(+4.77%)
7 ngày
+191.0(+11.39%)
30 ngày
+610.0(+36.37%)
52 tuần
575.0-1692.5
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark