logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#LBSN21
Lumber, Jul 2021
Bán
1670.5
Mua
1670.5
Mở
1650.0(+1.23%)
Phạm vi của ngày
1618.0-1670.5
24 giờ
+20.5(+1.23%)
7 ngày
+310.5(+18.59%)
30 ngày
+734.5(+43.97%)
52 tuần
679.0-1670.5
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark