logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#LEM21
Futures Live Cattle, Jun 2021
Bán
116.32
Mua
116.32
Mở
115.26(+0.91%)
Phạm vi của ngày
115.62-117.30
24 giờ
+1.86(+1.60%)
7 ngày
+0.38(+0.33%)
30 ngày
-8.56(-7.36%)
52 tuần
112.56-125.56
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark