logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#LEQ21
Futures Live Cattle, Aug 2021
Bán
119.12
Mua
119.12
Mở
118.68(+0.37%)
Phạm vi của ngày
118.68-120.10
24 giờ
+0.44(+0.37%)
7 ngày
+1.84(+1.54%)
30 ngày
-4.60(-3.86%)
52 tuần
115.92-124.40
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark