logo

#LKOH | Giá cổ phiếu Lukoil Inc.

#LKOH
NK Lukoil
Bán
5919.00
Mua
5919.00
Mở
6039.50(-2.04%)
Phạm vi của ngày
5868.50-6039.50
24 giờ
-120.50(-2.04%)
7 ngày
-173.00(-2.92%)
30 ngày
-143.50(-2.42%)
52 tuần
3962.50-6480.00
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark