logo

#MTSS | Giá cổ phiếu MTS Inc.

#MTSS
MTS
Bán
323.40
Mua
323.40
Mở
322.80(+0.19%)
Phạm vi của ngày
322.00-324.45
24 giờ
+0.60(+0.19%)
7 ngày
+1.55(+0.48%)
30 ngày
+5.90(+1.82%)
52 tuần
308.30-349.70
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark