logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#PAF
Palladium, Current Month
Bán
2930.00
Mua
2930.00
Mở
2938.50(-0.29%)
Phạm vi của ngày
2823.50-2965.00
24 giờ
-44.50(-1.52%)
7 ngày
-34.00(-1.16%)
30 ngày
+255.00(+8.70%)
52 tuần
1742.00-3019.00
Mua
0%
Bán
100%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark