logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#QGM21
miNY Natural Gas, Jun 2021
Bán
2.96
Mua
2.96
Mở
2.93(+1.01%)
Phạm vi của ngày
2.91-2.99
24 giờ
+0.04(+1.35%)
7 ngày
+0.05(+1.69%)
30 ngày
+0.40(+13.51%)
52 tuần
2.55-3.00
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark