logo

#RASP | Giá cổ phiếu của Raspadskaya Inc.

#RASP
Raspadskaya
Bán
243.34
Mua
243.34
Mở
237.80(+2.28%)
Phạm vi của ngày
230.00-250.60
24 giờ
-1.42(-0.58%)
7 ngày
+6.00(+2.47%)
30 ngày
+55.84(+22.95%)
52 tuần
83.12-257.68
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark