logo

#ROSN | Giá cổ phiếu Rosneft Inc.

#ROSN
NK Rosneft
Bán
542.00
Mua
542.00
Mở
545.00(-0.55%)
Phạm vi của ngày
535.90-546.95
24 giờ
-3.00(-0.55%)
7 ngày
+6.45(+1.19%)
30 ngày
-11.35(-2.09%)
52 tuần
342.10-585.15
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark