logo

#RTSI | Giá cổ phiếu theo chỉ số RTS

#RTSI
RTS Index
Bán
1577.51
Mua
1577.51
Mở
1550.64(+1.70%)
Phạm vi của ngày
1550.64-1577.51
24 giờ
0.00(0.00%)
7 ngày
+92.48(+5.86%)
30 ngày
+137.08(+8.69%)
52 tuần
1039.51-1577.51
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark