logo

#SBER | Giá cổ phiếu của Sberbank Inc.

#SBER
Sberbank Rossii
Bán
317.91
Mua
317.91
Mở
312.76(+1.62%)
Phạm vi của ngày
312.76-319.16
24 giờ
+7.25(+2.28%)
7 ngày
+20.97(+6.60%)
30 ngày
+36.11(+11.36%)
52 tuần
183.33-319.16
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark