logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#SIG21
Futures Silver, Mar 2021
Bán
27.86
Mua
27.86
Mở
.00(+100.00%)
Phạm vi của ngày
27.86-27.86
24 giờ
+27.86(+100.00%)
7 ngày
+27.86(+100.00%)
30 ngày
+27.86(+100.00%)
52 tuần
21.93-30.27
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark