logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#SIK21
Futures Silver, May 2021
Bán
25.91
Mua
25.91
Mở
.00(+100.00%)
Phạm vi của ngày
25.83-26.24
24 giờ
+0.02(+0.08%)
7 ngày
-0.22(-0.85%)
30 ngày
+0.70(+2.70%)
52 tuần
23.79-28.46
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark