logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#SIM21
Futures Silver, Jun 2021
Bán
26.28
Mua
26.28
Mở
.00(+100.00%)
Phạm vi của ngày
25.87-26.36
24 giờ
-0.06(-0.23%)
7 ngày
-0.06(-0.23%)
30 ngày
+1.41(+5.37%)
52 tuần
23.81-26.74
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark