logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#SIX20
Futures Silver, Nov 2020
Bán
23.34
Mua
23.34
Mở
.00(+100.00%)
Phạm vi của ngày
23.34-23.34
24 giờ
+23.34(+100.00%)
7 ngày
+23.34(+100.00%)
30 ngày
+23.34(+100.00%)
52 tuần
21.77-29.16
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark