logo

#TATN | Giá cổ phiếu Tatneft Inc.

#TATN
Tatneft
Bán
513.10
Mua
513.10
Mở
515.00(-0.37%)
Phạm vi của ngày
508.50-518.00
24 giờ
+1.10(+0.21%)
7 ngày
+10.70(+2.09%)
30 ngày
-69.50(-13.55%)
52 tuần
395.50-633.90
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark