logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#XBZF21
Brent Crude Oil, Jan 2021
Bán
47.30
Mua
47.30
Mở
.00(+100.00%)
Phạm vi của ngày
46.80-47.97
24 giờ
+47.30(+100.00%)
7 ngày
+47.30(+100.00%)
30 ngày
+47.30(+100.00%)
52 tuần
35.73-49.07
Mua
0%
Bán
100%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark