logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#XBZJ20
Brent Crude Oil, Apr 2020
Bán
50.44
Mua
50.44
Mở
.00(+100.00%)
Phạm vi của ngày
50.01-51.84
24 giờ
+50.44(+100.00%)
7 ngày
+50.44(+100.00%)
30 ngày
+50.44(+100.00%)
52 tuần
50.01-51.84
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark