logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#XBZN21
Brent Crude Oil, Jun 2021
Bán
68.16
Mua
68.16
Mở
68.28(-0.18%)
Phạm vi của ngày
67.38-68.63
24 giờ
-0.04(-0.06%)
7 ngày
+0.28(+0.41%)
30 ngày
+5.92(+8.69%)
52 tuần
60.00-69.94
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark